Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zateplování domů

Zateplování domů

s návrhem skladby zateplení

a výpočtu tepelných ztrát

Vlastníte-li starší rodinný dům, který není zateplený rozhodně byste měli O TEPELNÉ IZOLACI PŘEMÝŠLET. Při zvyšujících se cenách za energii se nemalá investice do tepelné izolace domu za pár let vrátí.

Energeticky úsporné okenní a fasádní systémy sou rozhodujícím faktorem v oblasti snížení energetických ztrát na minimum v souvislosti s obvodovým pláštěm. Nejen u novostaveb, ale hlavně u rekonstrukcí a modernizací stávajícího bytového fondu, se kromě estetických a funkčních aspektů stále více uplatňují zásady tvorby energeticky úsporných konstrukcí.

Rostoucí ceny za vytápění konečně pomalu rozhýbají i ty občany, kteří se domnívali, že když nalepí na okenní rámy pěnové těsnění, udělali pro svůj rodinný rozpočet až dost. Stačí však jednoduchá matematika, aby si každý uvědomil, jestli cena, na kterou ho vytápění jeho bytu nebo domu přijde měsíčně skutečně odpovídá tomu, jak mu bylo během celé topné sezony teplo.

Snížení energických ztrát budov a podporovat úspory energii je dnes celospolečensky nevyhnutelné. V případě obytných budov je současný stav obálkových konstrukcí z hlediska tepelných ztrát velice neutěšený a ty jsou u jednotlivých částí velice vysoké. Celkovou snahou je intenzivní průběžné snižování spotřeby energií, kde jedním ze základních požadavků směrnice EU 20091/Es je zvyšování tepelného odporu konstrukcí obvodového pláště. V ČR o hospodaření energiemi hovoří zejména zákon č. 406/2000 Sb. Ve znění zákona č.61/2008 Sb, kterým jsou upřednostněny doporučené hodnoty součinitelů tepelného prostupu konstrukcemi v normě ČSN EN 730540.

Průkaz energetické náročnosti budovy je významným východiskovým bodem při uspíšení opodstatněných sanací. Energetické porovnání hodnot spotřeby tepla na vytápění: u bytového fondu se hodnoty pohybují v rozsahu 200-300kWh (m2a). Prováděné sanace běžného bytového fondu, zejména v panelových domech, posouvá energetickou náročnost zhruba na 120-150kWh/m2a.Změnou tepelně- technické normy v roce 2002 byla stanovena doporučenými hodnotami obvodových konstrukcí na rovinu 100 kwh/m2a.

Proč je tepelná izolace obvodového pláště tak důležitá.

1)Ekonomické důvody:

 a) Úspora energie na vytápění -finanční úspora až 40%

 b) zkrácení topné sezony

 c) nižší provozní výkon teplé soustavy- delší životnost

 d) prodloužení životnosti fasády

 e) rychlá návratnost investice do zateplení- díky růstu cen energií

2)Technické důvody:

 a) Zvýšení tepelné pohody

 b) snížení ryzika kondenzace

 c) zvýšení povrchové teploty vnitřní strany obvodové konstrukce

 d) omezení vzniku plísní

 e) eliminace tepelných mostů

Tato nová úprava působí velice esteticky, ale zejména Vám přinese další nesporné výhody jako jsou příjemné bydlení v zimě i létě a částečnou ochranu před hlukem, nižší pořizovací náklady na bydlení a vzhled vaší nemovitosti, který ledacos napoví.

Na trhu existují dva základní druhy zateplení: (polystyrén, minerální vlna)

Avšak pozor: jejich použití je omezeno požární normou s ohledem na výšku budov. To ale majitelé rodinných domů nemusejí řešit. (rozhodnutí je čistě na nich)

Vedle polystyrénu a vlny existuje ještě další materiál: (takzvané pěnové sklo) které se používá především do základů nebo střech.

Pozor: u historických objektů, kde musí být zachována vnější fasáda, se místnosti zateplují vevnitř pomocí (sádrokartonových před-stěn)

Každý z používaných materiálů má své pro a proti: v neposlední řadě to je i samotná obvodová konstrukce, na kterou se nanáší.

Vnitřní povrchové teploty

Čím je budova lépe izolovaná, tím vyšší jsou vnitřní teploty na povrchu vnějších stavebních konstrukcí u stěn, střechy a sklepa. Pocitová pokojová teplota by se mněla pohybovat okolo 19-20 stupňů celsia.U dobře izolovaných budov jsou všechny povrchové plochy zhruba stejně teplé a nevykazují žádné větší teplotní rozdíly než 3 až 4 stupňů celsia, což je jedno z dalších kritérií pro pocit vysokého pohodlí. V dobře izolovaných budovách mají uživatelé i při nižší teplotě vzduchu v místnosti pocit vysokého komfortu.

Tepelné mosty a mikroorganismy

Bohužel i u dobře izolovaného povrchu se u tepelných mostů vyskytují teploty, které mohou vést k poruchám: ke kondenzaci vodních par dochází při povrchových teplotách pod 9,3 stupňů celsia, plísně se mohou začít tvořit již od teplot na povrchu okolo12,6 stupňů celsia. Tyto hodnoty platí pro pokojovou teplotu 20 stupňů celsia s relativní vlhkostí vzduchu50% v mnoha bytech je však klima ještě mnohem nepříznivější. Za těchto rámcových podmínek byly četné detaily tepelných mostů podrobeny kontrole. Jestliže přihlédneme k tomu, že v těchto místech je téměř vždy umístěn nábytek, celá situace se tím ještě zhorší. U nesanovaných budov se ve většině případů objevuje kondenzovaná voda a začíná se tvořit plíseň. I u standardních izolací (60-80mm) se může na mnoha místech počítat s plísní. Tato skutečnost odpovídá pozorováním provedeným u mnoha sanovaných budov. Vycházejme z faktu, že plísně jsou zcela jistě příčinou alergií a nemocí horních cest dýchacích a této příčině je třeba přisuzovat i značný nárůst těchto onemocnění od sedmdesátých let. Teprve u dobré izolace v oblasti hodnoty kolem či pod 0,2 w/m2k se již žádné nedostatky nevyskytují

Stavební systémy a prvky:

Technické postupy pro energetický efektivní sanace již existují a jsou dostatečně ověřené. Ze stavebního hlediska jde především o to, aby se pokud možno co nejlépe izoloval obvodový plášť budovy. Místo běžných izolací o síle 60-120mm jsou požadovány izolace o síle 250-400mm. K tomu přináleží ještě nadstandardní okna s troj-tým tepelně izolačním zasklením a obvodovými rámy. S ohledem na zajištění kvality se musí klást zvlášť zřetel na minimalizaci tepelných mostů a na vysokou neprodyšnost a vzduchotěsnost. Ještě před několika desetiletími byla dostatečná výměna vzduchu zabezpečena díky vztlaku spalovacího vzduchu z jednotlivých kamen ve spojení s velkou netěsností v obvodovém plášti budovy. Instalací ústředního topení a utěsněním oken a dveří odpadá tento způsob větrání. Změna v chování uživatele- přívod vnějšího vzduchu větráním- byla nedostatečná. Následovala tvorba plísní, alergie a sindrom-sick-bulldink nemocná budova.

Návrh zateplení domu včetně výpočtu tepelných ztrát

Nabízíme zajištění vypracování návrhu zateplení Vašeho domu,dle platných norem a vyhlášek.

Zateplení – stěn- fasády,stropu, střechy včetně výměny oken a dveří.

Současně budou spočítány i úspory energií a Kč oproti současnému stavu.

Podklady pro vypracování:

Vlastník nemovitosti – kontaktní osoba,adresa,spojení,adresa posuzované nemovitosti,účel budovy,počet osob a List vlastnictví.

Technické údaje budovy:

* Kompletní projektovou dokumentaci RD či BD – půdorysy,řezy,pohledy které odpovídají skutečnosti

* Situaci stavby ze které bude patrna orientace stavby ke světovým stranám

* Skladba konstrukcí budovy- obvodových stěn,podlah,stropů a střech

* Stav oken a dveří – stáří,druh,zasklení

* Typ vytápění a ohřevu vody- použité palivo,výkony a příkony zdroje tepla

* Osvětlovací soustavy – celkový příkon osvětlení budovy (druh- žárovka,zářivka)

* Druh vzduchotechnického zařízení – podrobný popis

* Popis nuceného větrání pokud je instalováno

* Fotografie objektu ze všech stran

Zasílání podkladů je možno řešit e-mailem u novějších projektových dokumentací je předání PD v elektronické podobě.