Jdi na obsah Jdi na menu
 


Energetické štítky

Termovizní kamery pro stavebnictví

Pokud se chystáte stavět rodinný dům, kupovat nebo pronajímat byt, požadujte spolu s projektem či nabídkou i průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) nebo energetický štítek budovy. Stejně jak jsme si zvykli na štítky u elektrických spotřebičů, žádejte jednoduchou identifikaci Vaší budoucí náročnosti na energie.

Průkaz energetické náročnosti budovy bude podle novely energetického zákona (177/2006 Sb.)jež je novelou zákona č.406/2000Sb,od 1. 1. 2013 povinnou součástí dokumentace při výstavbě nových budov, dále při větších změnách stávajících budov s podlahovou plochou nad 1000 m2v případě, že dojde k ovlivnění energetické náročnosti budovy, a také při prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí. Průkaz energetické náročnosti budovy přitom nesmí být starší než 10 let.

Povinnosti zpracovat a na veřejně přístupném místě vystavit průkaz energetické náročnosti budovy budou mít také provozovatelé budovy nad 1000 m2podlahové plochy využívaných pro školství, zdravotnictví, kulturu, obchod, sport, ubytovací a stravovací služby a také budovy veřejné správy a zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy telekomunikací.

Energetický štítek obálky budovy

Energetický štítek obálky budovy je grafickým vyjádřením stavebně energetických vlastností konstrukcí domu a je obdobou energetického štítku používaného u elektrických spotřebičů. Energetický štítek budovy podle revidované technické normy ČSN730540/2 2007 platné od května 2007, nahrazuje původní Energetický štítek budovy.Oproti původní normě se hodnocení stavebně – energetických vlastností budovy zjednodušuje na hodnocení prostupu tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla.

Energetický štítek klasifikuje budovy do sedmi kategorii:

A-G od velmi úsporných A až po mimořádně nehospodárné G.

Za vyhovující jsou považovány budovy v kategoriích:

A-C Klasifikační třída A odpovídá pasivním domům.

B – nízko energetickým domům.

Třída C se podrobněji dělí na:

C1- budova vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla.

C2- budova vyhovuje požadované úrovni součinitele prostupu tepla. Rozmezí tříd D a E odpovídá průměrnému stavu stavebního fondu ČR do roku 2006.

Součástí energetického štítku je také protokol, který popisuje tepelné parametry budovy.

Klasifikace budov podle ČSN 73 0540-2 2007

energet.jpg

28.jpg 

 

 

Vzhledem ke stálé vyšším nárokům na tepelnou izolaci staveb a mnoho nových konstrukčních řešení, je použití termovizní techniky více než vhodným prostředkem pro kontrolu a odhalování stavebně tepelných závad.

Termovizní kamera umožňuje zobrazit rozložení povrchových teplot měřeného objektu a odhalit tak místa se snížením tepelným odporem, tepelné mosty, s netěsnostmi okenních rámů, dveří, atp.

Zejména s rozmachem podlahového vytápění má termovizní technika neocenitelnou roli při vyhledávání závad a oprav.

Hlavní využití:

1. obvodové pláště-tepelné mosty, nedokonalá izolace, kontrola po zateplení

2. střešní konstrokce- detekce vlhkosti, nedostatečná izolace

3. vnitřní části budov- tepelné mosty, detekce vlhkosti, podlahové vytápění, kontrola vysoušení zdiva

V případě dotazů, nás neváhejte kontaktovat.